March 2022

สล็อตแตกง่าย เทเบิลเทนนิสกับผู้ลี้ภัยหญิงและเด็กหญิง

สล็อตแตกง่าย เทเบิลเทนนิสกับผู้ลี้ภัยหญิงและเด็กหญิง

แนวทางตามบริบทและตามหลักฐานซึ่งเน้นกลุ่มประชากรเป้าหมายคือวิธีที่มูลนิธิ สล็อตแตกง่าย ITTF ทำงานเพื่อส่งมอบโครงการที่ประสบความสำเร็จซึ่งทำงานร่วมกับผู้หญิงและเด็กผู้หญิงพลัดถิ่นทั่วโลก ภายในสิ้นปี 2020 ผู้คนมากกว่า 82 ล้านคนถูกบังคับให้ต้องพลัดถิ่น  จำนวนที่น่าตกใจอยู่แล้วนี้ทวีความรุนแรงขึ้นจากวิกฤตระหว่างประเทศที่เกิดจากโควิด-19 และผู้หญิงและเด็กผู้หญิงได้รับผลกระทบอย่างไม่สมส่วนในหมู่ประชากรพลัดถิ่น ผู้หญิงและเด็กหญิงมีสัดส่วนประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ลี้ภัย ผู้พลัดถิ่นภายในหรือประชากรไร้สัญชาติ ผู้ที่เดินทางตามลำพัง ตั้งครรภ์...

Continue reading...

666slotclub GAISF เฉลิมฉลอง IDPD 2021

666slotclub GAISF เฉลิมฉลอง IDPD 2021

GAISF เฉลิมฉลองวันคนพิการสากลโดยยอมรับงานที่ทำโดยชุมชนกีฬาทั่วโลก 666slotclub จนถึงขณะนี้เพื่อให้กีฬามีความครอบคลุมมากขึ้นIvo Ferriani ประธาน GAISF ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการรวมผู้ทุพพลภาพ และยกย่องชุมชนกีฬาทั่วโลกสำหรับความมุ่งมั่นที่จะสร้างโลกที่เข้าถึงได้และเข้าถึงได้อย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวันคนพิการสากลแห่งสหประชาชาติ (UN) Ivo Ferriani ประธาน GAISF...

Continue reading...