สล็อตแตกง่าย เทเบิลเทนนิสกับผู้ลี้ภัยหญิงและเด็กหญิง

สล็อตแตกง่าย เทเบิลเทนนิสกับผู้ลี้ภัยหญิงและเด็กหญิง

แนวทางตามบริบทและตามหลักฐานซึ่งเน้นกลุ่มประชากรเป้าหมายคือวิธีที่มูลนิธิ สล็อตแตกง่าย ITTF ทำงานเพื่อส่งมอบโครงการที่ประสบความสำเร็จซึ่งทำงานร่วมกับผู้หญิงและเด็กผู้หญิงพลัดถิ่นทั่วโลก

ภายในสิ้นปี 2020 ผู้คนมากกว่า 82 ล้านคนถูกบังคับให้ต้องพลัดถิ่น

 จำนวนที่น่าตกใจอยู่แล้วนี้ทวีความรุนแรงขึ้นจากวิกฤตระหว่างประเทศที่เกิดจากโควิด-19 และผู้หญิงและเด็กผู้หญิงได้รับผลกระทบอย่างไม่สมส่วนในหมู่ประชากรพลัดถิ่น ผู้หญิงและเด็กหญิงมีสัดส่วนประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ลี้ภัย ผู้พลัดถิ่นภายในหรือประชากรไร้สัญชาติ ผู้ที่เดินทางตามลำพัง ตั้งครรภ์ หัวหน้าครัวเรือน ผู้พิการ หรือผู้สูงอายุ ถือว่าอ่อนแอเป็นพิเศษ

มูลนิธิITTFทำงานร่วมกับผู้พลัดถิ่นผ่านโครงการต่างๆ ในจอร์แดน เอกวาดอร์ และยูกันดา โดยร่วมมือกับโครงการระดับรากหญ้า ซึ่งจัดการกับข้อกังวลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครอบคลุม และยืดหยุ่นของกลุ่มประชากรที่เปราะบางอย่างยิ่ง แต่ละโครงการได้นำไปสู่ความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นของความแตกต่างโดยรอบความต้องการ ลำดับความสำคัญ และอุปสรรคที่จะต้องแก้ไขเพื่อเพิ่มผลกระทบเชิงบวก

บริบทคือกุญแจ

การเรียนรู้ที่สำคัญคือการสร้างบริบทให้กับความท้าทายและการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องตามความต้องการในท้องถิ่น เนื่องจากเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องแน่ใจว่ากิจกรรม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และข้อมูลที่ป้อนเข้าที่สำคัญที่ระบุนั้นเหมาะสมสำหรับแต่ละโครงการ ผลกระทบที่ระบุไว้ในทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงจะต้องเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมทั้งหมดเสมอ และจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากกระบวนการประเมินอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยรวบรวมแนวทางตามหลักฐาน

สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องวางกลุ่มผลกระทบ – ในบริบทนี้ ประชากรพลัดถิ่น – ไว้ที่ศูนย์กลางของโครงการในแต่ละขั้นตอน ต้องมีการค้นหาข้อมูลสำหรับการออกแบบโครงการ การวางแผนกิจกรรม การดำเนินโครงการและการประเมิน เพื่อสร้างวงจรป้อนกลับอย่างต่อเนื่องและรับรองความเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องของโครงการและทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงของโครงการ

จากการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่กำหนดเป้าหมายไปยังประชากรผู้พลัดถิ่น การเรียนรู้ที่สำคัญคือกิจกรรมทางกีฬาที่พยายามมีส่วนร่วมบนพื้นฐานของความเท่าเทียม ความหลากหลาย และการรวมกลุ่มทางสังคมมักจะสามารถต่อต้านเจตนารมณ์ได้ ตัวอย่างเช่น กิจกรรมบางอย่าง – มุ่งเป้าไปที่การทำลายอุปสรรคของการแบ่งแยกทางสังคม – มักจะล้มเหลวและส่งผลให้เกิดความหลากหลายที่สมดุลของผู้เข้าร่วม ซึ่งมักเกิดจากบรรทัดฐานทางสังคมและวัฒนธรรมในท้องถิ่น ซึ่งอาจทำให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบางกลุ่ม เช่น ผู้หญิงและเด็กผู้หญิง เพื่อเข้าร่วมกีฬาและการออกกำลังกายในสภาพแวดล้อมแบบผสม สล็อตแตกง่าย